Lähde liikkeelle pienestä  ja kasva markkinajohtajaksi.

Kohderyhmäkehittäjä perustuu ajatukseen keskittymisestä ja erikoistumisesta.  Yhdestä erityisestä vahvuudesta lähdetään rakentamaan huippusuoritusta yhdelle ihannekohderyhmälle. 

Menetelmän ydin

Kohderyhmäkehittäjä avaa aivan uudenlaisen näkökulman yrityksen kehittämiseen. Etenet pienin loogisin askelin.

Pureudu oikeisiin ongelmiin

Kun yritys käyttää aikaansa oleelliseen syntyy supertuottavuutta.

Kirkasta visiosi

Visiota on vaikea löytää jos toimitaan kuin ennenkin.

Innostusta arkeen

Ei tylsää konsulttijargonia, vaan innostavia esimerkkejä ja ideoita.

Vuosikymmenten kokemuksella

Ei äsken keksittyjä jippoja vaan kymmenissä tuhansissa yrityksissä testattuja menetelmiä.

Tietoa sopivina annoksina

Saat viikoittain taustamateriaalia ja tehtävät, jotka ehdit tehdä.

Apua tarvittaessa

Kohderyhmäkehittäjä ei ole pelkästään yksisuuntaista viestintää — voit saada sparrausta kohderyhmäsi kehittämiseen puhelinsoitolla.

Mikä on kohderyhmäkehittäjä?

Profitcenter on sisäänpäin suuntautunut systeemi, joka ohjaa ajatukset kulkemaan totutuissa puitteissa, eikä synnytä mitään todella uutta.

Yritys kohderyhmäkehittäjänä puolestaan on avoin, ulospäin suuntautuva systeemi. Se havaitsee kohderyhmässään uusia tarpeita (innovaatio-impulsseja) ja kykenee jatkuvasti parantamaan tuottamaansa hyötyä. Idea tulee Saksasta, missä se jo vuosikymmenien ajan on vaikuttanut teollisuuden kehitykseen. Keskisuuren teollisuuden johtavista yrityksistä maailmanmarkkinoilla 48 % on saksalaisia.

Kohderyhmäkehittäjä johtaa tarvekeskeiseen liiketoimintamalliin, joka ei anna kohderyhmälle valinnan mahdollisuutta. Tämä on mahdollista vain, kun toimitaan kilpailijoiden väliin jäävässä kysyntäkentässä. Yrityksen ei tarvitse luoda tai herätellä tarpeita, sillä niitä on tarjolla ja ne löytyvät porautumalla syvemmälle kohderyhmän tarverakenteisiin. Kohderyhmäkehittäjä nostaa markkinaraot näkyville.

Kohderyhmäkehittäjä näyttää nopeimman tien taloudelliseen kasvuun. Tämä edellyttää yhden asian oivaltamista kilpailijoita nopeammin.

Taloudellinen kasvu saadaan aikaan tuottamalla pakottavaa hyötyä, jota ei voi torjua. Monet eri aloja edustavat esimerkit kertovat, miten pakottavaa hyötyä kehitetään.

Kohderyhmäkehittäjä on yhden henkilön muodostama ”kasvukeskus”. Henkilö voi olla joko yrittäjä tai tämän valtuuttama työntekijä, jonka tehtävänä on ihannekohderyhmän haltuunotto. Tehtävää hoitavan henkiöln ei tarvitse myydä, sillä hänen kehittämänsä pakottava hyöty synnyttää automaattisesti kysyntää.  Kohderyhmäkehittäjästä tulee nopeasti yrityksen tuottavin henkilö.

Miksi tarvitaan erityinen kohderyhmä?

  1. Ei ole mahdollista palvella kaikkia ryhmiä, kullakin on omat yksilölliset tarpeensa.
  2. Kysytyn huippusuorituksen kehittäminen nopeasti ja pienellä riskillä on mahdollista vain yhdelle kohderyhmälle kerrallaan.
  3. Tyydyttämättömiin tarpeisiin törmää vain kun työskentelee riittävän intensiivisesti yhden kohderyhmän kanssa.
  4. Huippusuoritus huomataan nopeammin pienessä ja hallittavassa ryhmässä, mainoskustannukset pienenevät.
  5. Kommunikaatio yrityksen ja kohderyhmän välillä tehostuu ja informaatiovirta tiivistyy.
  6. Yrityksesi juurtuu kohderyhmään sosiaalisesti muodostaen yksikön. Yrityksestäsi tulee markkinajohtaja.

Joko aloitetaan?

Tuloksia saadaan vain pitkäjänteisellä työllä, mutta halutessasi voit lopettaa koska vain.

FAQ