Tilitoimisto

Tutustu Kohderyhmäkehittäjään ja moninkertaista mahdollisuutesi todelliseen läpimurtoon markkinoilla.

Ilmainen

Moduuli 1: Kohderyhmä­kehittäjästä kohderyhmän paras ongelman­ratkaisija

Moduuli 1 antaa sinulle uuden toimintamallin kasvuun ja kannattavuuteen. Ota siitä kaikki irti!

Ilmoittaudu


Tilitoimistot voivat ottaa merkittävän roolin talouden kehittämisessä. Se on ryhmä, joka palvelee yrityksiä ja jolla on laajat tiedot yksittäisten yritysten taloudellisesta tilanteesta. Tämä lähtökohta tarjoaa ainutlaatuiset edellytykset asiakasyritysten kehittämiseen.

Auta asiakastasi menestymään. Näin voit kaksinkertaistaa toimistosi liikevaihdon ilman riskiä. Yhdistä tietosi uuteen kehittämismenetelmään. Se on yksinkertainen ja tehokas, ja se antaa sinulle uuden tulevaisuuteen suuntautuvan mahdollisuuden.

Kehittämismenetelmä perustuu eettisesti kestävään talousmalliin. Sen avulla yritykset kehittyvät nopeammin ja varmemmin, välttävät kilpailun ja riskin. Kyse on todellisesta win-win -periaatteesta, jossa yritys ja sen kohderyhmä sulautuvat yhdeksi kehitysyksiköksi. Asiakkaasta tulee yhteistyökumppani.

Uutta tehtäväkenttää on turha pelätä

Tulet hämmästymään, miten nopeasti sinusta tulee hyvä neuvoja. Olet tähän asti toiminut sääntöjen, määräysten ja verolakien mukaan. Se on maailmasi, johon olet asettunut. Älä pelkää aloittaa uutta.

Työsi muuttuu jännittävämmäksi ja palkitsevammaksi kuin tähänastinen pelkkä rutiini. Asiakkaat alkavat tarvita sinua. Yrityksesi saa uuden suunnan.

Miten minusta tuli neuvoja? Olen diplomi-insinööri ja suunnittelin vuosia erilaisia koneita ja laitteita. Viimeisin työnantaja joutui kannattavuussyistä lakkauttamaan koko teknisen osaston, ja minä siirryin vientiosastolle.

Se ei ollut minun alaani. Sattumalta näin lehdessä mainoksen etäopintokurssista. Kyse oli juuri tästä menetelmästä.
Minulle avautui aivan uusia näkymiä ja kehitystie, joka kyseenalaisti kaiken, mitä olin siihen mennessä tiennyt.

Opin, miten työssä nähdään olennainen ja tuotetaan ratkaisuja, miten yhdistetään kohderyhmä ja yritys, miten helposti löydetään markkinarakoja, miten tuotteesta kehitetään pakottavaa hyötyä tuottava ongelmanratkaisu ja niin edelleen. Asioiden oivaltaminen edellytti vain tervettä maalaisjärkeä.

Uuden tiedon avulla onnistuin ratkaisemaan vientiosaston polttavan ongelman, ja 18 kuukautta myöhemmin minut nimitettiin Keski-Euroopasta vastaavaksi myyntipäälliköksi. Minulla ei ole vienti- tai talouskoulutusta.

Miksei tuohon tehtävään nimitetty viennin ammattilaista? Koska ammattilainen ei ohjaa ongelmanratkaisijaa, vaan päinvastoin. Olennaisen oivaltaminen on suurempaa tietotaitoa kuin ammatillinen osaaminen. Tällä en väitä, että ihmiset olisivat olleet tyhmiä, mutta heillä ei ollut työssään suuntaa eikä heidän tuottavuutensa ollut korkea.

Oleellisen oivaltaminen johtaa korkeaan tuottavuuteen. Näin minulle avautui ponnahduslauta itsenäiseksi yrittäjäksi yritysneuvojana. Nyt olen neuvonut ja kouluttanut jo yli 1000 yritystä!

Metodi

Menetelmä on nimeltään Kohderyhmäkehittäjä, ja se perustuu saksalaisen professori Wolfgang Mewesin ura- ja yritysstrategialle. Se tunnetaan EKS-strategiana (Engpasskonzentrierte Strategie).

Mewes neuvoi tuhansia yrityksiä ja yksittäisiä ihmisiä. Häntä kiinnosti erityisesti ryhmä, joka oli saavuttanut pitkäkestoista menestystä. Hän huomasi, että eri aloista ja lähtökohdista huolimatta kaikki löysivät optimaalisen kehityssuuntansa samojen periaatteiden mukaan. Tämän pohjalta Mewes kehitti universaalin kehitysstrategian, jota voi käyttää missä tahansa tilanteessa. Hänen kurssinsa oli Saksassa hyvin tunnettu, ja se vaikuttaa keskisuuren teollisuuden kehitykseen edelleen. Mewes-menetelmä kuuluu kaikkien saksalaisten yrityskonsulttien perustyökaluihin.

Kohderyhmäkehittäjä perustuu puhtaasti käytäntöön, ja teoria seuraa kaikkien tuntemia luonnonlakeja.

Lataa heti tavoitetaulu! Se on työkalu, jolla kehität sekä itseäsi että asiakastasi.

Miten aloitat neuvonnan

Lue aluksi läpi kaikki 12 moduulia. Sen jälkeen tunnet menetelmän ja sen käytön. Tutustu yli 50:een eri alojen yritysten ongelmista ja niiden ratkaisuista kertovaan esimerkkiin.

Ratkaisu perustuu aina samaan menetelmään. Tämän vuoksi asia tuntuu helpolta ja aivosi saavat harjoitusta. Näin sinulle kertyy tietoa ja varmuus siitä, että asia toimii. Sisältö tulee ylittämään odotuksesi.

Seuraavaksi lue tehtävämoduulit huolellisesti läpi. Ne toimivat päivittäisenä neuvontatyökalunasi. Ryhdy keräämään tietoa. Mukaan liitetty tavoitetaulukko tulee olemaan jokaisen neuvontatyösi punainen lanka.

Kerää aluksi kokemusta yhdestä asiakasyrityksestä, jonka tunnet ja jota voisit helposti neuvoa. Sinulla ei ole mitään riskiä, sillä tietosi ovat pitkästi edellä asiakkaan tietoja ja tunnet ratkaisun raamit.

Jo ensimmäinen neuvontatyö tuottaa menestyskokemuksen. Ennen kuin neuvot asiakasta, lähetä hänelle tavoitetaulukko. Se on jaettu palstoihin, jotka sisältävät tärkeimmät strategiset tekijät. Taulukko täytetään. Näin saat aluksi karkean yleiskuvan yrityksen toiminnoista samoin kuin sen ongelmista ja mahdollisuuksista.

Neuvontatyö jatkuu siten, että taulukon palstoja, jotka vastaavat yksittäisiä kehittämistasoja, täydennetään ja arvioidaan. Kutakin kehittämisaskelta varten on oma moduulinsa selityksineen ja esimerkkeineen. Niistä lopuksi muodostuu optimaalinen kehittämissuunta ihannekohderyhmälle kehitettyine ratkaisuineen.

Ensimmäisen neuvontatyösi jälkeen sinun kannattaa suositella asiakkaallesi menetelmän ostamista, että hän ja yrityksen työntekijät saavat saman tiedon. Se nopeuttaa prosessia.

Yrittäjä kyseenalaistaa strategiansa ja alkaa pohtia kehitystään. Näin ei synny toistoa, väärinkäsityksiä ja turhia kysymyksiä. Kurssi on kehitetty itsensä kehittämisen avuksi antamaan yrittäjälle uusia impulsseja ja säästämään kalliita neuvontakustannuksia.

Vastuun pitää jäädä yrittäjälle.
Kun olet neuvonut 8–10 yritysasiakasta ja kaikki ovat lukeneet kurssin, voit ehdottaa Tehopiirin perustamista. Se tarkoittaa eräänlaista itseohjautuvaa vertaistukiryhmää, joka kokoontuu kerran kuussa neljäksi tunniksi vaihtamaan kokemuksia ja auttamaan toinen toistaan. Tällaisia ryhmiä toimii Saksassa monilla paikkakunnilla.

Pohdi, haluatko palvella tilitoimistosi kanssa vanhaan tapaan 50 asiakasta 20:sta eri kohderyhmästä? Vai yhdestä kohderyhmästä 50 asiakasta? Uudella tyylillä saat kerättyä paljon tärkeää ryhmän sisäistä tietoa, joka auttaa sinua kehittämään haluttuja erityispalveluita.    

Liity kohderyhmäkehittäjiin

Tutustu Kohderyhmäkehittäjään ja moninkertaista mahdollisuutesi todelliseen läpimurtoon markkinoilla.