Palautteita eri aloilta

Teksteissä mainittu termi EKS (Engpass Konzentrierte Strategie), on alkuperäinen saksalainen strategia, johon Kohderyhmäkehittäjä- menetelmä perustuu.

Leena-Maria Kyyhkynen, työvoimaohjaaja

”EKS-tehopiirikoulutus toteutettiin Kotkassa kymmenen eri alan työnantajan voimin. Työnantajat edustivat mm. autoteippausta, rakentamista, henkilökuljetusta sekä kone- ja laitehuoltoa. Toimialojen kirjo ei ollut este onnistuneen tehopiirin toteuttamiseksi, päinvastoin se koettiin rikkaudeksi. Työnantajat tekivät keskuudessaan heti koulutuksen alkaessa ”vaitiololupauksen”. Kaikki se, mitä koulutuksen aikana keskusteltaisiin, jää osallistujien väliseksi. Tämä osaltaan auttoi rakentamaan innostavaa ja vapautunutta ilmapiiriä. Koulutuksen toteuttajat Bruno Lange ja Lars Granskog saivat työnantajilta erinomaista palautetta osaamisesta, työnantajien tilanteisiin paneutumisesta sekä koulutuksen toteutusmuodosta. Erityisesti kiitettiin uusista, tuoreista näkökannoista ja opeista, jotka osaltaan auttoivat työnantajia tekemään sellaisia tulevaisuuden ratkaisuja, joita ei itse välttämättä olisi tullut ajatelleeksi. Kotkan EKS-tehopiiri koulutus sai täydet kymmenen pistettä! ”

Lars E Granskog, vihanhallintakouluttaja

”Minulla on monen vuoden ajan ollut tilaisuus paneutua perusteellisesti Bruno Langen Suomeen tuomaan Kohderyhmäkehittäjä-yrityskehitysstrategiaan. Vuosien aikana on muodostunut varmuus siitä, että tämä ajattelu olisi tarpeellinen kaikille Suomen pk-yrityksille. Järkevämpää tapaa ajatella oman liiketoiminnan kehittämistä ei minusta ole olemassa. Olen itse parhaillaan kehittämässä itselleni uutta liiketoimintaa, joka perustuu hyvin vahvasti Kohderyhmäkehittäjä-ajatteluun. Keskityn hyvin kapeaan segmenttiin ja pyrin niin suureen ylivoimaan kapeassa markkinaraossa, että saan itseni tunnetuksi koko maassa juuri tuon kapean alan ongelmanratkaisijana. Olen jo noin vuodessa saavuttanut merkittävän markkina-aseman ja nyt syvennän sitä jatkuvasti.”

Jouko Kämäräinen, toimitusjohtaja / Rukapalvelut Oy

“Osallistuimme Bruno Langen EKS-pohjaiseen matkailualan yrityskurssiin. Tavoitteenamme oli aikaansaada enemmän markkinavaikutusta. 

Ennen kurssia meillä oli useita palvelutuotteita ja kohderyhmiä. Bruno tarjosi meille tehokkaan ja yksinkertaisen keskittymisstrategian, jonka avulla saavutimme välittömästi markkinavaikutuksia. Luovuimme kaikista oheispalveluista ja keskityimme vain ydintuotteeseemme. Toiminta vaikutti koko kunnan kehitykseen ja paransi palvelun laatua. 

Keskittymisen seurauksena olemme luoneet itse ja välillisesti noin 150 uutta työpaikkaa ja liikevaihtomme on noin kaksinkertaistunut vuosittain. 

Suosittelen lämpimästi yksinkertaista ja johdonmukaista EKS-kehittämismenetelmää yritysten ja kuntien innovoinnin ja kehittämisen työkaluksi.”

Timo Peri, toimitusjohtaja

”Pyhtään Siltakylässä toimiva Timo Teippi Ky on perustettu 1983. Tutustuin 80- luvun lopulla yrittäjäkurssilla EKS-strategiaan, innostuin, otimme sen käyttöön ja olemme sitä määrätietoisesti toteuttaneet kaikki nämä vuodet. Yrityksemme on omalla alallaan poikkeuksellinen; erikoistunut, tunnettu ja arvostettu. Meillä on vahva asiakaskeskeinen arvomaailma ja olemme porautuneet syvälle omaan kohderyhmäämme. Olemme rakentaneet pakottavan hyötypaketin ja kehitämme sitä edelleen. Timo Teippiä ei valita hinnalla – emme koskaan voita tarjouskilpailuja, mutta olemme vahvistaneet asemiamme myös huonoina aikoina. Koemme, ettei profilointi koskaan tule valmiiksi. Jos EKS-instituutin Tehopiirikoulutuksessa on tilaa, haluaisimme olla mukana. Jos olemme pitkän erikoistumisen takia soveltumattomia ryhmään, voimme ainakin toimia elävänä esimerkkinä – sinisen meren seilaajana”.

KPH Remontit, toimitusjohtaja

”Olemme pieni kylpyhuoneremonttiyritys pienellä paikkakunnalla. Kilpailutilanne on kova. On vaikea saada ideoita ja rohkeutta kokeilla uutta. Vasta kun tutustuimme EKS-instituutin Kohderyhmä-menetelmään, saimme oivalluksen siitä, että on paljon muitakin mahdollisuuksia olemassa, kuin jatkuva kilpailua vastaan taisteleminen. Menetelmässä ajateltiin kohderyhmäasiaa aivan toisesta näkökulmasta ja paljon laajemmin. Tähän asti haimme vain paikallisia asiakkaita ja kilpailutilanne tuhosi kannattavuuden. Saimme idean tarjota remonttipalveluja Espanjassa tietyllä alueella, jossa asuu paljon suomalaisia. Samalla harkitsemme uutta konseptin kehittämistä, miten kylpyhuoneesta voidaan tehdä tietyn taso ”wellness-huone”.

Anja Salenius Toimitusjohtaja / Taidepalvelu Dipinto Oy

”Kohderyhmäkehittäjä-sarja on oiva apu niin oman itsensä kuin yrityksen kehittämisessä. Se opastaa selkein esimerkein miten omaa ajattelu – ja toimintatapaa voi muuttaa niin, että pystyy löytämään oman kohderyhmän jolle markkinoida ja jota kehittää niin, että siitä hyötyy sekä kohderyhmä, että yrittäjä itse.

Olen saanut kunnian taittaa Kohderyhmäkehittäjä-sarjan moduulit ja sitä myöten olen itsekin tutustunut kyseiseen menetelmään. Siitä on ollut hyötyä myös meidän yrityksellemme. Suosittelen lämpimästi Kohderyhmäkehittäjä-sarjaa kaikille jotka haluavat kehittyä työssään, saada lisää myyntiä ja tyytyväisiä asiakkaita!”