Sosiaalinen juurtuminen kohderyhmään

Symbioosi ja synergia: Luonto koostuu lähes kokonaan pienistä symbioottisista järjestelmistä, jotka hyödyttävät synergisesti toisiaan. Se tarkoittaa, että kaksi lajia työskentelee yhdessä (symbioosi) ja varmistaa olemassaoloaan tuottamalla vastavuoroisesti toisilleen hyötyä (synergia).

Luonnon toinen suuri strategia on erikoistuminen (kilpailun välttäminen). Luonnolliset järjestelmät erikoistuvat muiden lajien (kilpailu) välisiin aukkoihin. Olemassaolon varmistaminen ja kasvu liittyvät aina erikoistumiseen eli hyötyä tuottavaan yhteistyöhön jonkin olemassaoloa edistävän järjestelmän kanssa.

Vain tiivis yhteistyö ihannekohderyhmän kanssa (symbioosi) tiivistää kommunikaatiota, josta molemmille syntyy hyötyä (synergiaa).

Seuraava esimerkki auttaa ymmärtämään, miksi systeemi ”yritys“ noudattaa samoja luonnonlakeja kuin kaikki luonnon systeemit, esimerkkinä ”puu“. Mitä tapahtuu, jos puun runkoa, oksia ja lehtiä jatkuvasti muokaten yritetään saada se tuottamaan mahdollisimman suurta satoa? Lopulta se kuolee. Optimaalisen sadon saamiseksi pitää parantaa puun elinympäristöä. Puu osaa käyttää hyväkseen ympäristön antimia ja tuottaa sitten optimaalisen sadon.

Puun sijasta tarkastelemme seuraavaksi yritystä. Sitäkin muokataan jatkuvasti. Optimoidaan organisaatiota, valvontaa, rationalisointia, mainontaa, laatua, imagoa, tuotteita ja niin edelleen. Siinä yhteydessä nähdään yksittäinen kohderyhmä pelkästään markkinointialueena eikä varsinaisena kehittämisalueena. Tästä syystä ongelmat kasvavat ja kannattavuus alenee. Yritys, kuten kaikki puutkin, tarvitsee ravinteita (pääomaa). Ne eivät tule yrityksen sisältä, vaan sen ulkopuolelta.

Pitäisikö yrityksen palvella kaikkea ympäristöään eli kaikkia asiakasryhmiä huipputuotteillaan? Ei suinkaan, sillä resurssit eivät siihen riittäisi. Siksi yritys tarvitsee ihannekohderyhmänsä, joka toimii jatkuvana rahanlähteenä.

On keskityttävä sen johonkin tarvealueeseen ja noustava siinä edelläkävijäksi ja jonkin polttavan ongelman ratkaisijaksi. Näin kasvaa luottamus, sosiaalinen vetovoima ja kaikkien osallisten motivaatio. Kokonaisuus saa sosiaalisen luonteen. Yritys juurtuu kohderyhmäänsä ja kasvaa osaksi sitä.

Yritys on luonnollinen systeemi, kuten puu. Se kasvaa automaattisesti, kunhan se saa elämälleen tarpeellisia tekijöitä, mineraaleja, vettä ja aurinkoa riittävästi. Jos sillä on riittävästi kaikkea mitä se tarvitsee, siitä ei tarvitse huolehtia ja se tuottaa hyvän sadon. Sama koskee yritystä. Sen kasvusta ei tarvitse kantaa huolta, jos sen toimintaympäristö on optimaalinen.
Yritys on luonnollinen systeemi, kuten puu. Se kasvaa automaattisesti, kunhan saa elämälleen tarpeellisia tekijöitä, mineraaleja, vettä ja aurinkoa riittävästi. Jos sillä on riittävästi kaikkea mitä se tarvitsee, siitä ei tarvitse huolehtia ja se tuottaa hyvän sadon.

Sama koskee yritystä. Sen kasvusta ei tarvitse kantaa huolta, jos sen toimintaympäristö on optimaalinen. Kehittämiskenttänä ei ole itse yritys, vaan sen ihannekohderyhmä.

Kun sen kehitystä ja kasvua nopeutetaan, myös yrityksen kehitys nopeutuu automaattisesti. Ihannekohderyhmä loputtomine tarpeineen ohjaa yritystä, tuottaa rahoitusta ja luo työpaikkoja. Yrityksen pitää tulla kohderyhmälle korvaamattomaksi ”kehitysosastoksi”. Tällaista erikoistumista kutsutaan sosiaaliseksi erikoistumiseksi. Se johtaa sosiaaliseen juurtumiseen kohderyhmään.

Kehitä ihannekohderyhmääsi kuin se olisi yrityksesi osa, niin kuin se onkin!