Ponnistelu muiden hyväksi kannattaa

Millainen tuottavuus ja millaiset tulevaisuudennäkymät ovat yrityksellä, joka on kiinnostunut vain oman sisäisen systeeminsä (liikevaihto, voitto, markkinaosuus) optimoinnista? Mitä tapahtuu, jos ihmiset joutuvat ponnistelemaan pääasiassa muiden voiton hyväksi?

Otetaan esimerkiksi yritys, jossa on noin 50 työntekijää. He työskentelevät, ajattelevat, suunnittelevat ja investoivat vuosittain noin 95 000 työtuntia. Kaikesta tästä huolimatta ei oikein synny loistavaa huippusuoritusta eikä läpimurtoa missään markkinasegmentissä. Pikemminkin päinvastoin: kilpailu, stressi, investoinnit ja riskit vain kasvavat ja tuottavuus riittää nipin napin pitämään yrityksen elossa.

Huumorimielessä voisi sanoa, että kyseessä on terapiakeskus. Todellisessa elämässä esimerkin tavoin toimivat juuri ne yritykset, jotka valittavat kilpailun kovuutta.

Menestys ei ole kiinni osaamisen määrästä. ”Olennaisen oivaltaminen” on ratkaisevaa menestyksen ja vaikutuksen kannalta.
Menestys ei ole kiinni osaamisen määrästä. ”Olennaisen oivaltaminen” on ratkaisevaa menestyksen ja vaikutuksen kannalta.

Miksi on näin? Tuottavuutta, kiinnostusta ja kysyntää ei enää ratkaista tuotteen tasolla, vaan ne määräytyvät kyvystä auttaa kohderyhmää ratkaisemaan omat kasvu-, kehitys- tai hyvinvointiongelmansa. Tuote on vain väline.

Kaikilla on kohderyhmiä, joilla on kullakin oma polttavin tarve kasvaa, menestyä ja voida hyvin. Se on pysyvä ongelmakenttä, jolle voi loputtomasti tuottaa hyödyllisiä innovaatioita. Pitkäjänteinen ura- tai yrityskehitys edellyttää keskittymistä oman ihannekohderyhmän kehityksen pullonkaulaan.