Olennaisen oivaltaminen nopeuttaa kehitystä

Kerron aluksi, kuinka itse löysin Kohderyhmäkehittäjä-menetelmän. Olin käyttänyt puolet elämästäni etsimiseen tietämättä, mitä etsin: uutta kehityssuuntaa, mielekästä työtä. Oikeastaan etsin sitä, mitä haluaisin tehdä lopun elämääni.

Olen peruskoulutukseltani diplomi-insinööri. Osaamistani olin täydentänyt monilla kursseilla ja innostavalla ammattikirjallisuudella, mutta mistään en löytänyt omaa suuntaani. Tämä saattaa olla sinullekin tuttua.

Eräänä päivänä työtoverini tuli pieneen työhuoneeseeni sanomalehden kera. Silmiini osui otsikko: ”Sinun strategiasi on väärä!“ Kyse oli erään urakehityskurssin ilmoituksesta. Kyse oli kehitysmenetelmästä, josta myöhemmin tuli yksi Keski-Euroopan tehokkaimmista.

Mikä kyseisessä kurssissa oli niin erikoista? Kaikki! Kurssi tarjosi tehokkaan suunnittelujärjestelmän jokaiselle, joka halusi nopeasti saavuttaa elämässään mahdollisimman paljon joutumatta ristiriitaan toisten kanssa. ”Nopeasti“ on toki suhteellinen käsite, mutta tässä yhteydessä sen saa ottaa kirjaimellisesti.

Miksi on näin? Siksi, koska hitaasti, monimutkaisesti ja vaivalloisesti etenevät hankkeet jäävät usein aloittamatta, tai niitä ei jakseta jatkaa kovin pitkään. Kohderyhmäkehittäjä-menetelmä toimii eri tavalla. Se on yksinkertainen ja etenee loogisesti. Oivallat nopeasti menetelmän idean ja otat innokkaasti ensimmäisen askeleen. Jos et sitä tee, asia jää vaivaamaan sinua – tunnet ehkä syyllisyyttäkin.

Pääset soveltamaan oppimaasi jo moduulissa neljä. Ensimmäiset kolme moduulia tutustuttavat sinut menetelmän ajattelutapaan, mikä sekin on jo haaste. Nykyinen yrityskulttuuri, kasvatus ja ympäristön vaikutus estävät meitä ajattelemasta ja auttamasta muita.

Ihmiset ja yritykset eristyvät, asiakas nähdään ainoastaan kuluttajana tai tuotantolähteenä. Kilpailu on vihollinen. Uskallan väittää, että talous ja hyvinvointi olisivat paljon nykyistä korkeammalla tasolla, mikäli Kohderyhmäkehittäjä-menetelmää opetettaisiin kaikille jo koulussa.

Palaan takaisin omaan kehitysprosessiini. Tilasin kurssin ja jo muutaman jakson opiskeltuani onnistuin nostamaan työni tuottavuuden moninkertaiseksi! Olin oppinut ymmärtämään, mikä on olennaista ja keskittymään siihen. Tiedät varmasti itsekin, kuinka pienen osan päivästä teemme tuottavaa työtä. Ongelmatilanteissa ei ole helppoa nähdä olennaista ja löytää sekä suunta että keinot sen ratkaisemiseksi. Jos olisin tuntenut tämän menetelmän aikaisemmin, olisin säästynyt kymmenen vuoden turhilta ponnisteluilta.

Oivalsin, ettei ole ratkaisevaa tulla entistä paremmaksi insinööriksi, myyjäksi tai suunnittelijaksi, vaan on tultava entistä paremmaksi ongelmanratkaisijaksi.

Tämä koskee erityisesti yrityksiä, sillä nehän elävät siitä, että osaavat ratkaista asiakkaan ongelman kilpailijoitaan paremmin. Ratkomme päivittäin lukemattomia ongelmia pääsemättä eteenpäin. Siksi pitää vielä tietää, mihin ongelmaan ratkaisu pitäisi kehittää, sillä useimmilla ratkaisuilla on vain vähän tai ei ehkä lainkaan merkitystä yrityksen menestykseen tai yksilön urakehitykseen.

Miksi näin on? Siksi, että uskomme ratkaisun löytyvän pääomasta, osaamisesta, laadusta ja tehokkuudesta. Ne ovat kuitenkin vain välineitä ja keinoja ratkaista kaikkein olennaisin.

Osaamiseen ja välineisiin keskittymisen sijaan yrityksen ja toimihenkilön täytyy etsiä kohderyhmän relevantteja ongelmia. Kohderyhmä, eli asiakas, maksaa palkan ja kustantaa työvälineet, ei työnantaja. Uutta Kohderyhmä-kehittäjä-menetelmän ajattelussa on se, ettei työntekijän tarkoituksena ole kehittää työnantajayritystä, vaan tuottaa lisäarvoa kohderyhmälle, josta yritys elää.

Sama koskee yritystä. Itsensä kehittämisen ja optimoimisen sijaan sen pitää kehittää ihannekohderyhmää, josta se elää. Yrityksen työntekijä tuottaa sille apua päätöksentekoon, jotta yrityksestä voi tulla kohderyhmänsä kehittäjä. Jokaisen on asetettava itse itselleen oma tehtävä. Sitä eivät muut voi tehdä. Tästä syntyy ura.

Näillä eväillä onnistuin auttamaan työnantajaani lyhyessä ajassa enemmän kuin monina aikaisempina vuosina. Kun keskityin olennaiseen, josta puhun tarkemmin myöhemmissä moduuleissa, minusta tuli kysytty kehittämisspesialisti. Loin itselleni oman yksilöllisen työnkuvani.

Vähän myöhemmin perustin konsultointiyrityksen, jossa 20 vuoden aikana tekemääni työhön pohjautuu tämä Kohderyhmäkehittäjä-oppimateriaali. Jos olisin aikoinaan keskittynyt vain työni laatuun, saattaisin nyt olla työttömänä työnhakijana.