Mitä Kohderyhmäkehittäjä-moduulisarja tarjoaa sinulle?

Koko Kohderyhmäkehittäjä-sarja antaa vastauksen kysymykseen, kuinka yritys pystyy minimaalisella riskillä suhteellisen nopeasti kehittämään lisää liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Kuulostaako vaikealta? Se on helpompaa kuin voisit kuvitella.

Perinteisellä toimintatavalla tulosten saavuttaminen on usein raskasta ja epävarmaa. Se johtuu siitä, että yritykset käyttävät energiaansa väärin. Samalla energialla ja osaamisella voidaan saavuttaa jopa markkinajohtajan asema, jos toimintatapaa muutetaan.

Yleisesti katsottuna menestys riippuu harvoin osaamisen tasosta. Kyse on siitä, mihin ja miten sitä sovelletaan.

Kohderyhmäkehittäjä-menetelmä tarjoaa uudenlaisen toimintatavan, joka suuntaa osan yrityksen energiasta siihen, että markkinoille syntyy lasermaisen terävästi piirtyvä läpimurtoenergia: kilpailuvapaa toiminta, jolle on kysyntää ja josta on hyötyä. Syntyy uudenlainen markkinaimu, mainoskustannukset laskevat ja kannattavuus kohoaa.

Menetelmä soveltuu myös henkilökohtaisen kehityksesi oppaaksi, sillä jokainen työpaikka on tavallaan yhden henkilön palveluyritys. Kohderyhmäkehittäjä-menetelmän oivallus on, että jokainen on paras jossakin asiassa.

Kohderyhmäkehittäjä-sarjan sisältö:

 • Mikä on asiakkaan todellinen tarve, kohderyhmästä huolimatta.
 • Miten saadaan nopeasti lisää markkinavaikutusta.
 • Mikä on älykkäin tapa erikoistua, jotta päästään nopeasti pois kilpailutilanteesta.
 • Miten tehdään yrityksestä kiinnostava informaatiokeskus asiakkaille.
 • Miten tutkitaan kohderyhmän tarverakenne ja miten löydetään itselle sopivia lukuisia erikoistumismahdollisuuksia.
 • Miten luodaan sellainen oheispalvelu, joka saa asiakkaan kiinnostumaan uudelleen tuotteesta, koska tuote on harvoin muutettavissa.
 • Miten tehdään tuotteista asiakkaiden tarvitsema ongelmanratkaisu.
 • Mihin suuntaan ohjataan kehitystä, jotta siitä syntyy kysytty tuote/palvelu, sillä kehitys ei sellaisenaan auta.
 • Mistä ja miten aloitetaan kehittämistyö.
 • Miten saadaan asiakkaasta yhteistyöpartneri kehittämistyöhön.
 • Miten ideasta saadaan tuote, kun ei ole rahaa, ainoastaan hyvä idea.
 • Miten yritys löytää oman ideaalikohderyhmän.
 • Miten riskit minimoiden otetaan kohderyhmä haltuun.
 • Kuinka installoidaan yrityksessä toimiva kasvukeskus.
 • Miten harpataan normaalisuorituksesta huippusuoritukseen.
 • Miten saadaan 100-prosenttinen tunnettuus.
 • Miten rakennetaan viestintä, joka kiinnostaa asiakkaita.

Kohderyhmäkehittäjä-menetelmällä säästät kehittämistyöhön käyttämääsi aikaa, rahaa ja vaivaa. Oppimiskokonaisuus on käytännönläheinen, esimerkkien kautta etenevä sarja, johon on tiivistetty vuosikymmenien kokemus yritysten kasvuprosesseista ja yli 1 000 sivua korkealaatuista opetus- ja kirjallisuusmateriaalia.