Mistä syntyi Kohderyhmäkehittäjä-menetelmä

Kohderyhmäkehittäjä-menetelmä perustuu saksalaisen professori Wolfgang Mewesin Erikoistumis- ja Keskittymisstrategiaan EKS®. Menetelmä ei syntynyt korkeakoulussa, vaan Mewes loi sen tutkittuaan yritysten ja toimihenkilöitten erilaisia työskentelytapoja. Professorin arvon hän sai keskieurooppalaiselta talouselämältä tunnustuksena työstään. Hän luennoi Würzburgin yliopistossa yrityspolitiikkaa.

Mewes teki 25 vuoden aikana noin 10 000 konsultointityötä. Niiden perusteella hän teki havainnon, joka nerokkuudessaan lähentelee Einsteinin suhteellisuusteoriaa.

Taloudellinen menestys ei riipu tärkeinä pidetyistä tekijöistä, kuten osaaminen, äly, pääoma tai kokemus. Ratkaisevaa sen sijaan on, mihin voimavarat kohdistetaan. Vähilläkin resursseilla on usein mahdollista kehittää kysytty ongelmanratkaisu.

Wolfgang Mewes