Menestyksen perusperiaate on nerokkaan helppo

Huolehdi kohderyhmäsi menestyksestä ja menestyt itse vielä paremmin. Tämä on nopein ja kannattavin tapa menestyä. Näin on siksi, että kaikki osalliset kiinnostuvat oman etunsa vuoksi lisäämään sinun menestystäsi, jotta he saisivat siitä osansa.

Luonto on aina kiinnostunut menestyksestä (evoluutio). Se on rakentanut ihmisaivotkin tätä silmälläpitäen. Platonin lisäksi monet muut filosofit, mutta myös lääketieteilijät, ovat havainneet, että ihmiset osaavat tarkkailla ympäristöään (työntekijät, naapurit, asiakkaat) ja ratkoa sen ongelmia paremmin kuin omiaan.

Selitys on looginen. Se, joka jatkuvasti pohtii pelkästään omia ongelmiaan, luo vain uusia ongelmia, tuottaa vähemmän hyötyä ja on taakaksi muille. Se, joka ajattelee toisia, löytää kehitysimpulsseja, luo itselleen mahdollisuuksia ja havaitsee olennaisen eli monia tyydyttämättömiä tarpeita. Niiden avulla löytyy oma markkinarako, ja kaikki hyötyvät.