Kestävä kehittämistyökalu

Kohderyhmäkehittäjä-moduulisarja on syntynyt Suomessa. Valtaosa esimerkkitapauksista tulee Suomen yritysmaailmasta. Menetelmä perustuu saksalaisella kielialueella eniten käytettyyn keskittymisstrategiaan EKS®. Alueen merkittävimmät yrityskonsultit käyttävät sitä perustyökaluna. Syy siihen on, että menetelmä on toimintatavaltaan kuin kauaskantoinen luonnonlaki. Alasta riippumatta jokainen yritys joutuu pohtimaan minne kohdistaa voimavaransa saavuttaakseen optimaalisen kehityksen.