Keskitä energiasi

Ihmisillä ja yrityksillä on taipumus hajottaa voimansa. Ne eivät tiedä, mikä voima keskittymisessä piilee. Aika kuluu puuhatessa sellaista, mikä ei merkitse kohderyhmälle yhtään mitään. Jo sillä saa kilpailuetua, että keskittyy yhteen asiaan (ongelma-alueeseen, kohderyhmään, tuotteeseen, tietoon) muita syvemmin.

Sanotaan, että ihminen ajattelee noin 20 000 ajatusta joka päivä. Nyt tiedetään, että vain kaksi prosenttia niistä on uusia. Meistä jokainen havaitsee uudet ajatuksensa, mutta ei kiinnitä niihin sen enempää huomiota. Yrittäjillä on tapana jatkuvasti pohtia ongelmia ja niiden ratkaisuja. Tahtoo vain käydä niin, että totutut kuviot toistuvat. Miten voisi oppia tuottavaa ajattelua? Helposti: keskittymällä ajattelemaan vain yhtä asiaa!

Jokainen luonnollinen systeemi hajoaa ja kuolee, jos se ei kykene sopeutumaan. Jos jollakin lajilla on vain yksi ravinnonlähde, se kuolee tai kukoistaa sen myötä tai joutuu etsimään uuden ravinnonlähteen. Sama koskee yritystä. Se, jolla on paljon kilpailijoita, toimii tuottamattomasti ja joutuu parantamaan sopeutumiskykyään. Se tarkoittaa, että pitää löytää kilpailijoiden tarjonnasta aukko, johon alkaa rakentaa omaa erilaisuuttaan.
Luonto pyrkii lisäämään lajien erilaisuutta. Sen strategia on keskittyminen, erikoistuminen ja synergia (yhteistyö osapuolten yhteiseksi hyödyksi). Monikaan yritys ei tunne näitä yksinkertaisia ja huipputehokkaita strategioita. Samaan tapaan kuin kalat erikoistuvat käyttämään uusia ravinnonlähteitä, voi myös jokainen ihminen tai yritys erikoistua omaan ”neitseelliseen” osa-alueeseensa. Kilpailu on kovaa vain tarpeiden pinnallisella tasolla. Pinnan alla on olemassa lukematon määrä tarpeita, joiden näkyviin saaminen edellyttää syventymistä.

Monesti yrittäjät kyselevät minulta uusia ideoita. Silloin minulla on tapana sanoa: “Sinulla on monen vuoden kokemus, siinä ajassa on varmasti syntynyt ideoita. Voisitko mainita muutaman?” Monesti yrittäjä kertoo, mitä on vuosia pohtinut uskaltamatta ajatella asiaa loppuun. Puuttui usko itseensä ja ideaan. Sellaisen epävarmuuden kanssa on paha elää. Kun idea syntyy, se pitää pohtia loppuun asti ja joko toimia tai sitten unohtaa koko ajatus. Sellainen prosessi kestää usein vain muutaman tunnin.

Ei ole olemassa asiakasta, jolla ei olisi ongelmaa. Asiakkaan kanssa keskustelu, joka ei nosta esiin ainuttakaan ongelmaa, ei tarjoa kehittämismahdollisuuksia. Yritys elää oikeastaan vain tyydyttämättömistä tarpeista. Yrittäjän pitää tutkia tarpeita ja kerätä niistä uusia ideoita. Kun toisessa kirjapainoesimerkissämme keskityimme puolentoista tunnin ajan asianajotoimiston tarpeisiin, nousi yllättäen esille monia tarpeita. Kun myöhemmin kävimme läpi saatua listaa, syntyi monista yksittäisistä asioista jo uusia ideoita.

Olen ollut mukana vastaavissa tapauksissa, mutta aina vain yllätyn, miten monia uusia ideoita kirjallinen työskentely ja keskittyminen yhteen asiaan voivat tuoda lyhyessäkin ajassa. Kun syvennytään yhteen asiaan, löytyy heti muutama uusi ajatus, joka liittyy lähtötilanteeseen. Intuitio on tässä se oikea sana.

Uudet ajatukset tulevat tähänastisen kokemuskenttäsi kaikista osista. Toisin sanoin: asia nähdään korkeammalta tasolta. Kun keskittymispisteenä on ”idea”, kaikki mahdolliset tekijät kokoontuvat yhteen. Mikäli et työskentele kirjallisesti, ajatukset alkavat kiertää kehää, koska aivot eivät kykene viemään eteenpäin montaa asiaa samanaikaisesti. Tähän asiaan syvennytään paremmin moduuleissa kolme ja yhdeksän.

Syvenny johonkin ongelma-alueeseen ja jo lyhyen ajan päästä tiedät siitä ja sen ratkaisemisesta enemmän kuin useimmat kilpailijasi.

Valitaan monista erilaisista ongelmista yksi ongelmakenttä, Vaikka se ei olisi kovinkaan merkittävä (pieni ratkaisu). Keskitytään siihen ja tunkeudutaan yhä syvemmälle. Jokaisella syventymisaskeleella nousee esiin uusia ideoita ja mahdollisuuksia. Jo lyhyen ajan kuluttua asia saa uutta sisältöä, jonka pohjalta voi syntyä ”iso ratkaisu”. Moduulissa 9 puhutaan siitä, kuinka isot asiat syntyvät hyvinkin pieninä.