Jokaiselle omaa elintilaa

Eläinten erikoistumistapa: Jos esimerkiksi kala ei enää löydä riittävästi ravintoa (vrt. yritysten taloudelliset vaikeudet), alkaa mielenkiintoinen erikoistumisprosessi. Se joutuu etsimään uuden ravinnonlähteen (vrt. yritys etsii oman ihannekohderyhmän). Dramaattinen esimerkki löytyy Afrikasta, Victoriajärvestä, jossa elää kalalaji nimeltään Cichliden. Se lisääntyi niin massiivisesti, että syntyi puutetta ravinnosta. Tilanne pakotti sen etsimään uusia ravinnon lähteitä ja hyväksymään myös sellaisen ravinnon, jota se oli siihen asti välttänyt.

Osa kaloista haki ravintoa järven pinnasta, toinen osa erikoistui järven pohjaan jne. Lopuksi samasta kalalajista syntyi 500 alalajia. Eri lajit ovat löytäneet satoja ravinnon lähteitä. Jokainen alalaji on muuttunut fyysisesti oman ravinnonlähteensä mukaisesti (vrt. yritysten työvälineet). Alalajien välillä ei enää ole elinmahdollisuuksia heikentävää kilpailua.

Kehityksen salaisuus on älykäs erikoistuminen eli optimaalinen sopeutuminen ravinnon lähteen mukaan (vrt. yritysten sovellus ihannekohderyhmän mukaan). Tällainen sopeutuminen muuttaa yrityksen rakennetta, oppimisprosessia, työvälineitä, kulttuuria ja koko imagoa. Se ei ole kilpailijoiden kopioitavissa.