Kohderyhmä­kehittäjä

Ryhdy Kohderyhmäkehittäjäksi ja moninkertaista mahdollisuutesi todelliseen läpimurtoon markkinoilla. Sinun täytyy vain oivaltaa eräs asia kilpailijoitasi paremmin…

Lähde liikkeelle pienestä  ja kasva markkina­johtajaksi

Kohderyhmäkehittäjä perustuu ajatukseen keskittymisestä ja erikoistumisesta.  Yhdestä erityisestä vahvuudesta lähdetään rakentamaan huippusuoritusta yhdelle ihannekohderyhmälle. 

Mikä on kohderyhmä­kehittäjä?

Kohderyhmäkehittäjä on yhden henkilön muodostama ”kasvukeskus”. Henkilö voi olla joko yrittäjä tai tämän valtuuttama työntekijä, jonka tehtävänä on ihannekohderyhmän haltuunotto. Tehtävää hoitavan henkilön ei tarvitse myydä, sillä hänen kehittämänsä pakottava hyöty synnyttää automaattisesti kysyntää. Kohderyhmäkehittäjästä tulee nopeasti yrityksen tuottavin henkilö.

Yritys kohderyhmäkehittäjänä on avoin, ulospäin suuntautuva systeemi. Se havaitsee kohderyhmässään uusia tarpeita (innovaatio-impulsseja) ja kykenee jatkuvasti parantamaan tuottamaansa hyötyä.

Idea on alun perin Saksasta, missä se jo vuosikymmenien ajan on vaikuttanut teollisuuden kehitykseen. Keskisuuren teollisuuden johtavista yrityksistä maailmanmarkkinoilla 48 % on saksalaisia.

Kohderyhmäkehittäjä johtaa tarvekeskeiseen liiketoimintamalliin, joka ei anna kohderyhmälle valinnan mahdollisuutta. Tämä on mahdollista vain, kun toimitaan kilpailijoiden väliin jäävässä kysyntäkentässä. Yrityksen ei tarvitse luoda tai herätellä tarpeita, sillä niitä on tarjolla ja ne löytyvät porautumalla syvemmälle kohde­ryhmän tarverakenteisiin. Kohderyhmä­kehittäjä nostaa markkinaraot näkyville.

Kohderyhmäkehittäjä näyttää nopeimman tien taloudelliseen kasvuun. Tämä edellyttää yhden asian oivaltamista kilpailijoita nopeammin.
Taloudellinen kasvu saadaan aikaan tuottamalla pakottavaa hyötyä, jota ei voi torjua. Monet eri aloja edustavat esimerkit kertovat, miten pakottavaa hyötyä kehitetään.

Varmista menestyksesi,
ryhdy Kohderyhmä-
kehittäjäksi!

Palautteita eri aloilta

Mitä muut sanovat

Tutustu kohderyhmä­kehittäjiin

Moninkertaista mahdollisuutesi todelliseen läpimurtoon markkinoilla.