Kohderyhmä­kehittäjät

Tutustu Kohderyhmäkehittäjään ja moninkertaista mahdollisuutesi todelliseen läpimurtoon markkinoilla. 

Lähde liikkeelle pienestä  ja kasva markkinajohtajaksi

Kohderyhmäkehittäjä perustuu ajatukseen keskittymisestä ja erikoistumisesta.  Yhdestä erityisestä vahvuudesta lähdetään rakentamaan huippusuoritusta yhdelle ihannekohderyhmälle. 

Mikä on kohderyhmäkehittäjä?

Profitcenter on sisäänpäin suuntautunut systeemi, joka ohjaa ajatukset kulkemaan totutuissa puitteissa, eikä synnytä mitään todella uutta.

Yritys kohderyhmäkehittäjänä puolestaan on avoin, ulospäin suuntautuva systeemi. Se havaitsee kohderyhmässään uusia tarpeita (innovaatio-impulsseja) ja kykenee jatkuvasti parantamaan tuottamaansa hyötyä. Idea tulee Saksasta, missä se jo vuosikymmenien ajan on vaikuttanut teollisuuden kehitykseen. Keskisuuren teollisuuden johtavista yrityksistä maailmanmarkkinoilla 48 % on saksalaisia.

Kohderyhmäkehittäjä johtaa tarvekeskeiseen liiketoimintamalliin, joka ei anna kohderyhmälle valinnan mahdollisuutta. Tämä on mahdollista vain, kun toimitaan kilpailijoiden väliin jäävässä kysyntäkentässä. Yrityksen ei tarvitse luoda tai herätellä tarpeita, sillä niitä on tarjolla ja ne löytyvät porautumalla syvemmälle kohderyhmän tarverakenteisiin. Kohderyhmäkehittäjä nostaa markkinaraot näkyville.

Kohderyhmäkehittäjä näyttää nopeimman tien taloudelliseen kasvuun. Tämä edellyttää yhden asian oivaltamista kilpailijoita nopeammin.

Taloudellinen kasvu saadaan aikaan tuottamalla pakottavaa hyötyä, jota ei voi torjua. Monet eri aloja edustavat esimerkit kertovat, miten pakottavaa hyötyä kehitetään.

Kohderyhmäkehittäjä on yhden henkilön muodostama ”kasvukeskus”. Henkilö voi olla joko yrittäjä tai tämän valtuuttama työntekijä, jonka tehtävänä on ihannekohderyhmän haltuunotto. Tehtävää hoitavan henkiöln ei tarvitse myydä, sillä hänen kehittämänsä pakottava hyöty synnyttää automaattisesti kysyntää.  Kohderyhmäkehittäjästä tulee nopeasti yrityksen tuottavin henkilö.

Palautteita eri aloilta

Mitä muut sanovat

Liity kohderyhmäkehittäjiin

Tutustu Kohderyhmäkehittäjään ja moninkertaista mahdollisuutesi todelliseen läpimurtoon markkinoilla.