Nopea tie taloudelliseen kasvuun minimaalisella riskillä

Kohderyhmäkehittäjä perustuu ajatukseen keskittymisestä ja erikoistumisesta. Yhdestä erityisestä vahvuudesta lähdetään rakentamaan huippusuoritusta yhdelle ihannekohderyhmälle.

Mistä on kyse?

Perinteisellä mainonnalla aikaansaadaan vain lyhyen aikavälin markkinavaikutuksia, jotka eivät kuitenkaan poista hintakilpailua tai vähennä riskiä. Kohderyhmäkehittäjä auttaa yrittäjää löytämään markkina-aukon, joka aikaansaa luonnollista kysyntää.

Vähäisellä riskillä kauaskantoisia markkinavaikutuksia, ilman hintakilpailua!

Unohda kilpailu, luo jotain uutta ja merkittävää

Keskity, erikoistu ja tee läpi­murto

12-osainen kurssi auttaa oppi­materiaalin ja tehtävien avulla olennaisimman kohde­ryhmän löytämisessä.

Ongelman­­ratkaisusta tulon­lähde

Opit rakentamaan tuotteesta tai palvelusta ratkaisun, josta kohde­ryhmä ei voi kieltäytyä.

Tukea ja vertais­keskusteluja

Kuukausittaisten webinaarien ja liveryhmä­tapaamisten lisäksi sinulla on mahdollisuus henkilö­kohtaiseen tukeen.

Tuloksia nopeasti ja varmasti

Saksassa kehitetyn menetelmän avulla maan yritykset ovat jo vuosi­kymmeniä kivunneet maailman huipulle.

Älä enää odota! Aloita ilmainen kokeilu jo tänään.

Jos päätät tilata loput kurssista, hinta kahden ensimmäisen moduulin jälkeen on 45 € / moduulipari (sis. alv 24 %).
Moduulipari sisältää moduulin A- ja B-osuudet sekä tehtävät.

Rukapalvelut Oy

”Osallistuimme Bruno Langen EKS-pohjaiseen matkailu­alan yritys­kurssiin. Tavoit­teenamme oli aikaan­saada enemmän markkina­vaikutusta.

Keskittymisen seurauksena olemme luoneet itse ja välil­lisesti noin 150 uutta työ­paikkaa ja liike­vaihtomme on noin kaksin­kertaistunut vuosittain. Suosittelen lämpimästi yksin­kertaista ja johdon­mukaista EKS-kehittämis­menetelmää yritysten ja kuntien innovoinnin ja kehittämisen työkaluksi.”

Taidepalvelu Dipinto

”Kohderyhmäkehittäjä-sarja on oiva apu niin oman itsensä kuin yrityksen kehittämisessä. Se opastaa selkein esimerkein, miten omaa ajattelu– ja toimintatapaa voi muuttaa niin, että pystyy löytämään oman kohderyhmän, jolle markkinoida ja jota kehittää niin, että siitä hyötyy sekä kohderyhmä että yrittäjä itse.

Suosittelen lämpimästi Kohderyhmäkehittäjä-sarjaa kaikille jotka haluavat kehittyä työssään, saada lisää myyntiä ja tyytyväisiä asiakkaita!”

Tavoitteena taloudellinen kasvu

Menetelmä näyttää, miten tuotteesta tai palvelusta rakennetaan pakottava ongelmanratkaisu, josta kohderyhmä ei voi kieltäytyä. Samalla yrittäjästä tulee yrityksensä paras neuvoja, työntekijät voivat vauhdittaa uraansa ja yritysneuvoja saa käyttöönsä työkalun, jolla edetä asiakkaiden parissa nopeasti ja varmasti.

Tätä menetelmää käyttää Keski-Euroopassa yli 1000 yrityskonsulttia!

Kurssin sisältö

Näkökulman muutos avaa uusia mahdollisuuksia

Moduuli 1A ja 2A: Kohderyhmäkehittäjästä kohderyhmän paras ongelmanratkaisija
Moduuli 1B ja 2B: Työntekijästä yrityksen kehittäjäksi
Moduuli 3A ja 3B: Yhtenäisen synergisen iskuvoiman kehittäminen markkinoilla

Miten noustaan ylivertaiseen markkina-asemaan

Moduuli 4A ja 4B: Ensimmäinen kehittämisaskel
Moduuli 5A ja 5B: Toinen kehittämisaskel
Moduuli 6A ja 6B: Kolmas kehittämisaskel
Moduuli 7A ja 7B: Neljäs kehittämisaskel
Moduuli 8A ja 8B: Viides kehittämisaskel
Moduuli 9A ja 9B: Kuudes kehittämisaskel

Kohderyhmäkehittäjä-menetelmän vaikutuksen kasvaminen

Moduuli 10A ja 10B: Yrittäjällä pitää olla missio
Moduuli 11A ja 11B: Vetovoimatase – yrityksen kompassi markkinoilla
Moduuli 12A ja 12B: Lisää esimerkkitapauksia

Lähde matkalle kohti menestystä!

Tilaa kaksi ensimmäistä moduulia ilmaiseksi