KOHDERYHMAKEHITTAJA.FI

Haluatko menestyä?

Nopea tie taloudelliseen kasvuun minimaalisella riskillä 

Mistä on kyse?

Perinteisellä mainonnalla aikaansaadaan vain lyhyen aikavälin markkinavaikutuksia, jotka eivät kuitenkaan poista hintakilpailua tai vähennä riskiä. Kohderyhmäkehittäjä auttaa yrittäjää löytämään markkina-aukon, joka aikaansaa luonnollista kysyntää. 

Vähäisellä riskillä kauaskantoisia markkinavaikutuksia, ilman hintakilpailua! 

UNOHDA KILPAILU, LUO JOTAIN UUTTA JA MERKITTÄVÄÄ

Keskity, erikoistu ja tee läpimurto

23-osainen kurssi auttaa oppimateriaalin ja tehtävien avulla olennaisimman kohderyhmän löytämisessä.

Ongelmanratkaisusta tulonlähde

Opit rakentamaan tuotteesta tai palvelusta ratkaisun, josta kohderyhmä ei voi kieltäytyä.

Tukea ja vertaiskeskusteluja

Kuukausittaisten webinaarien ja liveryhmätapaamisten lisäksi sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen tukeen.

Tuloksia nopeasti ja varmasti 

Saksassa kehitetyn menetelmän avulla maan yritykset ovat jo vuosikymmeniä kivunneet maailman huipulle. 

ÄLÄ ENÄÄ ODOTA! ALOITA ILMAINEN KOKEILU JO TÄNÄÄN.

KOKEILE KUUKAUSI MAKSUTTA
  •  Hinta ensimmäisen kokeilukuukauden jälkeen on 25 € / moduuli (+alv 24 %).

RUKAPALVELU, Jouko Kämäräinen

"Osallistuimme Bruno Langen EKS-pohjaiseen matkailualan yrityskurssiin. Tavoitteenamme oli aikaansaada enemmän markkinavaikutusta. 

Ennen kurssia meillä oli useita palvelutuotteita ja kohderyhmiä. Bruno tarjosi meille tehokkaan ja yksinkertaisen keskittymisstrategian, jonka avulla saavutimme välittömästi markkinavaikutuksia. Luovuimme kaikista oheispalveluista ja keskityimme vain ydintuotteeseemme. Toiminta vaikutti koko kunnan kehitykseen ja paransi palvelun laatua. 

Keskittymisen seurauksena olemme luoneet itse ja välillisesti noin 150 uutta työpaikkaa ja liikevaihtomme on noin kaksinkertaistunut vuosittain. 

Suosittelen lämpimästi yksinkertaista ja johdonmukaista EKS-kehittämismenetelmää yritysten ja kuntien innovoinnin ja kehittämisen työkaluksi."

Menetelmä näyttää, miten tuotteesta tai palvelusta rakennetaan pakottava ongelmanratkaisu, josta kohderyhmä ei voi kieltäytyä. Samalla yrittäjästä tulee yrityksensä paras neuvoja, työntekijät voivat vauhdittaa uraansa ja yritysneuvoja saa käyttöönsä työkalun, jolla edetä asiakkaiden parissa nopeasti ja varmasti. Tavoitteena taloudellinen kasvu

Tätä menetelmää käyttää Keski-Euroopassa yli 1000 yrityskonsulttia!  

ÄLÄ ENÄÄ ODOTA! ALOITA ILMAINEN KOKEILU JO TÄNÄÄN.

KOKEILE KUUKAUSI MAKSUTTA

Katse kohti muutosta

"Minulla on monen vuoden ajan ollut tilaisuus paneutua perusteellisesti Bruno Langen Suomeen tuomaan Kohderyhmäkehittäjä-yrityskehitysstrategiaan. Vuosien aikana on muodostunut varmuus siitä, että tämä ajattelu olisi tarpeellinen kaikille Suomen pk-yrityksille. Järkevämpää tapaa ajatella oman liiketoiminnan kehittämistä ei minusta ole olemassa. Olen itse parhaillaan kehittämässä itselleni uutta liiketoimintaa, joka perustuu hyvin vahvasti Kohderyhmäkehittäjä-ajatteluun. Keskityn hyvin kapeaan segmenttiin ja pyrin niin suureen ylivoimaan kapeassa markkinaraossa, että saan itseni tunnetuksi koko maassa juuri tuon kapean alan ongelmanratkaisijana. Olen jo noin vuodessa saavuttanut merkittävän markkina-aseman ja nyt syvennän sitä jatkuvasti."

Lars E Granskog, vihanhallintakouluttaja

"Olemme pieni kylpyhuoneremonttiyritys pienellä paikkakunnalla. Kilpailutilanne on kova. On vaikea saada ideoita ja rohkeutta kokeilla uutta. Vasta kun tutustuimme EKS-instituutin Kohderyhmä-menetelmään, saimme oivalluksen siitä, että on paljon muitakin mahdollisuuksia olemassa, kuin jatkuva kilpailua vastaan taisteleminen. Menetelmässä ajateltiin kohderyhmäasiaa aivan toisesta näkökulmasta ja paljon laajemmin. Tähän asti haimme vain paikallisia asiakkaita ja kilpailutilanne tuhosi kannattavuuden. Saimme idean tarjota remonttipalveluja Espanjassa tietyllä alueella, jossa asuu paljon suomalaisia. Samalla harkitsemme uutta konseptin kehittämistä, miten kylpyhuoneesta voidaan tehdä tietyn taso ”wellness-huone”.

KPH Remontit, toimitusjohtaja

Lähde matkalle kohti taloudellista menestystä

KOKEILE KUUKAUSI MAKSUTTA

Yrittäjällä pitää olla missio

"EKS-tehopiirikoulutus toteutettiin Kotkassa kymmenen eri alan työnantajan voimin. Työnantajat edustivat mm. autoteippausta, rakentamista, henkilökuljetusta sekä kone- ja laitehuoltoa. Toimialojen kirjo ei ollut este onnistuneen tehopiirin toteuttamiseksi, päinvastoin se koettiin rikkaudeksi. Työnantajat tekivät keskuudessaan heti koulutuksen alkaessa ”vaitiololupauksen”. Kaikki se, mitä koulutuksen aikana keskusteltaisiin, jää osallistujien väliseksi. Tämä osaltaan auttoi rakentamaan innostavaa ja vapautunutta ilmapiiriä. Koulutuksen toteuttajat Bruno Lange ja Lars Granskog saivat työnantajilta erinomaista palautetta osaamisesta, työnantajien tilanteisiin paneutumisesta sekä koulutuksen toteutusmuodosta. Erityisesti kiitettiin uusista, tuoreista näkökannoista ja opeista, jotka osaltaan auttoivat työnantajia tekemään sellaisia tulevaisuuden ratkaisuja, joita ei itse välttämättä olisi tullut ajatelleeksi. Kotkan EKS-tehopiiri koulutus sai täydet kymmenen pistettä! "

Leena-Maria Kyyhkynen, työvoimaohjaaja 

"Pyhtään Siltakylässä toimiva Timo Teippi Ky on perustettu 1983. Tutustuin 80- luvun lopulla yrittäjäkurssilla EKS-strategiaan, innostuin, otimme sen käyttöön ja olemme sitä määrätietoisesti toteuttaneet kaikki nämä vuodet. Yrityksemme on omalla alallaan poikkeuksellinen; erikoistunut, tunnettu ja arvostettu. Meillä on vahva asiakaskeskeinen arvomaailma ja olemme porautuneet syvälle omaan kohderyhmäämme. Olemme rakentaneet pakottavan hyötypaketin ja kehitämme sitä edelleen. Timo Teippiä ei valita hinnalla - emme koskaan voita tarjouskilpailuja, mutta olemme vahvistaneet asemiamme myös huonoina aikoina. Koemme, ettei profilointi koskaan tule valmiiksi. Jos EKS-instituutin Tehopiirikoulutuksessa on tilaa, haluaisimme olla mukana. Jos olemme pitkän erikoistumisen takia soveltumattomia ryhmään, voimme ainakin toimia elävänä esimerkkinä - sinisen meren seilaajana”.

Timo Peri, toimitusjohtaja

Soita ja kysy lisää! Puh 040 081 1188