KOHDERYHMAKEHITTAJA.FI

Haluatko menestyä?

Nopea tie taloudelliseen kasvuun minimaalisella riskillä 

Mistä on kyse?

Perinteisellä mainonnalla aikaansaadaan vain lyhyen aikavälin markkinavaikutuksia, jotka eivät kuitenkaan poista hintakilpailua tai vähennä riskiä. Kohderyhmäkehittäjä auttaa yrittäjää löytämään markkina-aukon, joka aikaansaa luonnollista kysyntää. 

Vähäisellä riskillä kauaskantoisia markkinavaikutuksia, ilman hintakilpailua! 

UNOHDA KILPAILU, LUO JOTAIN UUTTA JA MERKITTÄVÄÄ

Keskity, erikoistu ja tee läpimurto

23-osainen kurssi auttaa oppimateriaalin ja tehtävien avulla olennaisimman kohderyhmän löytämisessä.

Ongelmanratkaisusta tulonlähde

Opit rakentamaan tuotteesta tai palvelusta ratkaisun, josta kohderyhmä ei voi kieltäytyä.

Tukea ja vertaiskeskusteluja

Kuukausittaisten webinaarien ja liveryhmätapaamisten lisäksi sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen tukeen.

Tuloksia nopeasti ja varmasti 

Saksassa kehitetyn menetelmän avulla maan yritykset ovat jo vuosikymmeniä kivunneet maailman huipulle. 

ÄLÄ ENÄÄ ODOTA! ALOITA ILMAINEN KOKEILU JO TÄNÄÄN.

KOKEILE KUUKAUSI MAKSUTTA
  •  Hinta ensimmäisen kokeilukuukauden jälkeen on 25 € / moduuli (+alv 24 %).

RUKAPALVELU, Jouko Kämäräinen

"Osallistuimme Bruno Langen EKS-pohjaiseen matkailualan yrityskurssiin. Tavoitteenamme oli aikaansaada enemmän markkinavaikutusta. 

Ennen kurssia meillä oli useita palvelutuotteita ja kohderyhmiä. Bruno tarjosi meille tehokkaan ja yksinkertaisen keskittymisstrategian, jonka avulla saavutimme välittömästi markkinavaikutuksia. Luovuimme kaikista oheispalveluista ja keskityimme vain ydintuotteeseemme. Toiminta vaikutti koko kunnan kehitykseen ja paransi palvelun laatua. 

Keskittymisen seurauksena olemme luoneet itse ja välillisesti noin 150 uutta työpaikkaa ja liikevaihtomme on noin kaksinkertaistunut vuosittain. 

Suosittelen lämpimästi yksinkertaista ja johdonmukaista EKS-kehittämismenetelmää yritysten ja kuntien innovoinnin ja kehittämisen työkaluksi."

Menetelmä näyttää, miten tuotteesta tai palvelusta rakennetaan pakottava ongelmanratkaisu, josta kohderyhmä ei voi kieltäytyä. Samalla yrittäjästä tulee yrityksensä paras neuvoja, työntekijät voivat vauhdittaa uraansa ja yritysneuvoja saa käyttöönsä työkalun, jolla edetä asiakkaiden parissa nopeasti ja varmasti. Tavoitteena taloudellinen kasvu

Tätä menetelmää käyttää Keski-Euroopassa yli 1000 yrityskonsulttia!  

ÄLÄ ENÄÄ ODOTA! ALOITA ILMAINEN KOKEILU JO TÄNÄÄN.

KOKEILE KUUKAUSI MAKSUTTA

Katse kohti muutosta

"Minulla on monen vuoden ajan ollut tilaisuus paneutua perusteellisesti Bruno Langen Suomeen tuomaan Kohderyhmäkehittäjä-yrityskehitysstrategiaan. Vuosien aikana on muodostunut varmuus siitä, että tämä ajattelu olisi tarpeellinen kaikille Suomen pk-yrityksille. Järkevämpää tapaa ajatella oman liiketoiminnan kehittämistä ei minusta ole olemassa. Olen itse parhaillaan kehittämässä itselleni uutta liiketoimintaa, joka perustuu hyvin vahvasti Kohderyhmäkehittäjä-ajatteluun. Keskityn hyvin kapeaan segmenttiin ja pyrin niin suureen ylivoimaan kapeassa markkinaraossa, että saan itseni tunnetuksi koko maassa juuri tuon kapean alan ongelmanratkaisijana. Olen jo noin vuodessa saavuttanut merkittävän markkina-aseman ja nyt syvennän sitä jatkuvasti."

Lars E Granskog, vihanhallintakouluttaja

"Olemme pieni kylpyhuoneremonttiyritys pienellä paikkakunnalla. Kilpailutilanne on kova. On vaikea saada ideoita ja rohkeutta kokeilla uutta. Vasta kun tutustuimme EKS-instituutin Kohderyhmä-menetelmään, saimme oivalluksen siitä, että on paljon muitakin mahdollisuuksia olemassa, kuin jatkuva kilpailua vastaan taisteleminen. Menetelmässä ajateltiin kohderyhmäasiaa aivan toisesta näkökulmasta ja paljon laajemmin. Tähän asti haimme vain paikallisia asiakkaita ja kilpailutilanne tuhosi kannattavuuden. Saimme idean tarjota remonttipalveluja Espanjassa tietyllä alueella, jossa asuu paljon suomalaisia. Samalla harkitsemme uutta konseptin kehittämistä, miten kylpyhuoneesta voidaan tehdä tietyn taso ”wellness-huone”.

KPH Remontit, toimitusjohtaja

Lähde matkalle kohti taloudellista menestystä

KOKEILE KUUKAUSI MAKSUTTA

Mitä kurssi sisältää?

Bruno Lange: “ Nykyisellä toimintatavalla pk-yrityksien on yhä vaikeampaa saada ylitarjonnan aikakaudella taloudellista kasvua ja kannattavuutta.” Bruno Lange opettaa uutta yrityskulttuuria, jossa yritykset ja työntekijät voivat saavuttaa eettisesti nopeammin ja turvallisemmin menestystä kuin aiemmin. Hänen menetelmänsä kautta on syntynyt mm. “Vuoden kunta Kuusamo” sekä uusi työnhakumenetelmä, jonka työvoimaministeriö hankki kaikille työvoima- toimistoille. Pitkän kokemuksen kautta hän on nähnyt, että liian monien yritysten ja työntekijöiden tapa toimia on väärin eivätkä ne sovi enää tähän aikaan. Tästä oivalluksesta on syntynyt “Kohderyhmäkehittäjä”-niminen kehittämis- moduulisarja yrityksille ja työntekijöille.

Mitä Kohderyhmäkehittäjä tarkoittaa? Pitää kehittää pääomanlähdettä! Yritys profit centerinä tarkoittaa, että sen kehittäminen on keskipisteenä. Sen sijaan yritys ”Kohderyhmäkehittäjänä” kehittää tulolähdettään ja sitoo sen itseensä. Yrityksen omistaminen ei ole ratkaisevaa, tulolähteen omistaminen on. Yritys ja kohderyhmä kasvavat synergiseksi yksiköksi. Tämä kehitys kuvataan tässä kurssissa. Eettinen toiminta markkinoilla johtaa nykyistä toimintatapaa helpommin ja nopeammin taloudelliseen kasvuun. Tämä koskee erityisesti PK-yrityksiä, koska ne pystyvät sopeuttamaan vahvuutensa tarvekenttiin nopeammin ja joustavammin. Menetelmä perustuu saksalaisen professori Mewesin jo 80-luvulla kehittämään eettiseen erikoistumis- ja innovaatiostrategiaan. Sen avulla hän vaikutti voimakkaasti keskisuuren teollisuuden kehitykseen. Missään ei ole niin paljon kansainvälisiä markkinajohtajia kuin Saksassa.

Tuotteet ja osaaminen tuskin sitovat asiakkaita yritykseen. Sillä tasolla on riittävästi kilpailua. On opittava näkemään tarve tuotteen taustalla. On kyse immateriaalisista tarpeista ja niihin liittyvistä sovelluksista. Ne ovat monin verroin korkeammat kuin tuote itsessään.

1. Yrittäjä: Yrittäjän ensisijainen tehtävä on löytää optimaalinen kehityssuunta. Siihen he tarvitsevat uutta näkökulmaa löytääkseen menestystä tuovia toimintatapoja. Suunnan valinta määrää yrityksen ja siihen liittyvien ihmisten kohtalon. Suunta on tärkein. Usein strategiakeskusteluissa ideat kiertävät kehää, koska ne kumpuavat aina samasta kokemuspohjasta. Se ei vie eteenpäin. Minkä ratkaisun kurssi tarjoaa yrittäjälle? Miten murtautua ulos ajattelun totutuista raameista ja löytää uusia mahdollisuuksia, joita ei ennen ole tullut ajatelleeksi. - Mistä löytyvät sellaiset markkinaraot, jotka eivät kiinnosta kilpailijoita - Kuinka löytää oma ihannekohderyhmä - Miten yrityksen pitää erikoistua, että se pystyy sitomaan kohderyhmän itseensä - Kuinka tuotteesta kehitetään pakottava ongelmanratkaisu - Missä kohderyhmän ongelmakentässä voidaan loputtomasti kasvattaa lisäarvoa - Kohderyhmäkehittäjä on liki riskitön menetelmä - Miten saavuttaa nopea läpimurto kohderyhmässä - Miten tuote sovelletaan tarveaukkoon - Miksi yrittäjä välttämättä tarvitsee mission eli hyötyä tuottavan elämäntehtävän  

2. Yritysneuvoja: Neuvojat elävät asiakkaittensa menestyksestä. Ei liene salaisuus, ettei neuvonta useinkaan kanna kovin pitkälle. Siihen on kaksi syytä. - Yrittäjä elää jatkuvassa stressissä. Päivittäisiä ongelmia pidetään usein liian tärkeinä. - Yrittäjä on ensisijassa ammattimies ilman kummempaa kehittämismenetelmien tuntemusta, mistä syystä hän joutuu luottamaan konsultin suosituksiin. Tämä tekee hänestä epävarman ja hänen kehittämisintonsa loppuu pian. Jotta molempien motivaatio säilyy ja saavutetaan pitkäjänteistä menestystä, kannattaa käydä tämä kurssi huolellisesti läpi. Kurssin käytyään molemmat osapuolet puhuvat samaa kieltä ja ovat kehittämiskysymyksissä samalla tasolla. Kumpikin ymmärtää kehitysmekanismin samalla tavalla. Materiaali aktivoi yrittäjää ratkaisemaan ongelmansa itse. Konsultti kokemuksineen on tukemassa. Näin säästyy aikaa ja vaivaa, ja konsultti pystyy hankkimaan enemmän asiakkaita.

3. Menestystä kaipaava työntekijä: On erehdys luulla, että osaaminen ja ahkeruus toisivat menestystä. Silloinhan kaikki osaajat menestyisivät, mutta näinhän ei ole. Useimmat eivät myöskään tiedä, että työpaikkaa ja sen kaikkia välineitä ja mahdollisuuksia voi käyttää ponnahduslautana nopeaan menestykseen. Tämä kurssi kertoo, miten luoda mahdollisuuksia, miten oppii havaitsemaan olennaisen ja miten luodaan oma kehityssuunta. Vain olennaisessa syntyy tuottavuutta ja kysyttyä lisäarvoa. Se nostaa yrityksen ja myös kohderyhmän kykyä ratkaista ongelmia. Osaamista voi ostaa, mutta oleellisen oivaltamista ei. Joka sen osaa, nousee vaikeasti korvattavaksi ongelmanratkaisijaksi. Kehitys etenee ilman ristiriitoja. Tähän tarpe

Yrittäjällä pitää olla missio

"EKS-tehopiirikoulutus toteutettiin Kotkassa kymmenen eri alan työnantajan voimin. Työnantajat edustivat mm. autoteippausta, rakentamista, henkilökuljetusta sekä kone- ja laitehuoltoa. Toimialojen kirjo ei ollut este onnistuneen tehopiirin toteuttamiseksi, päinvastoin se koettiin rikkaudeksi. Työnantajat tekivät keskuudessaan heti koulutuksen alkaessa ”vaitiololupauksen”. Kaikki se, mitä koulutuksen aikana keskusteltaisiin, jää osallistujien väliseksi. Tämä osaltaan auttoi rakentamaan innostavaa ja vapautunutta ilmapiiriä. Koulutuksen toteuttajat Bruno Lange ja Lars Granskog saivat työnantajilta erinomaista palautetta osaamisesta, työnantajien tilanteisiin paneutumisesta sekä koulutuksen toteutusmuodosta. Erityisesti kiitettiin uusista, tuoreista näkökannoista ja opeista, jotka osaltaan auttoivat työnantajia tekemään sellaisia tulevaisuuden ratkaisuja, joita ei itse välttämättä olisi tullut ajatelleeksi. Kotkan EKS-tehopiiri koulutus sai täydet kymmenen pistettä! "

Leena-Maria Kyyhkynen, työvoimaohjaaja 

"Pyhtään Siltakylässä toimiva Timo Teippi Ky on perustettu 1983. Tutustuin 80- luvun lopulla yrittäjäkurssilla EKS-strategiaan, innostuin, otimme sen käyttöön ja olemme sitä määrätietoisesti toteuttaneet kaikki nämä vuodet. Yrityksemme on omalla alallaan poikkeuksellinen; erikoistunut, tunnettu ja arvostettu. Meillä on vahva asiakaskeskeinen arvomaailma ja olemme porautuneet syvälle omaan kohderyhmäämme. Olemme rakentaneet pakottavan hyötypaketin ja kehitämme sitä edelleen. Timo Teippiä ei valita hinnalla - emme koskaan voita tarjouskilpailuja, mutta olemme vahvistaneet asemiamme myös huonoina aikoina. Koemme, ettei profilointi koskaan tule valmiiksi. Jos EKS-instituutin Tehopiirikoulutuksessa on tilaa, haluaisimme olla mukana. Jos olemme pitkän erikoistumisen takia soveltumattomia ryhmään, voimme ainakin toimia elävänä esimerkkinä - sinisen meren seilaajana”.

Timo Peri, toimitusjohtaja

Soita ja kysy lisää! Puh 040 081 1188